Quyết định 145/2006/QĐ-TTg

Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 145/2006/QĐ-TTg chủ trương định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020;
Xét tờ trình của Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam (Tổ công tác),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam đạt trình độ đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của nước ta, có khả năng cạnh tranh quốc tế; tạo mô hình truờng đại học mới có tác dụng thúc đẩy, tạo động lực, làm bài học kinh nghiệm cho đổi mới hệ thống giáo dục đại học nước nhà.

Điều 2. Tiêu chí của trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam

1. Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, cao học và tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và công nghệ chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

2. Trường có quy mô vừa phải, tập trung phát triển một số ngành trọng điểm, mũi nhọn, trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Trường là một thí điểm về mô hình trường đại học mới, áp dụng những ý tưởng, phương pháp luận và phương thức hiện đại trong hoạt động giáo dục và hoạt động nghiên cứu, trong tổ chức, quản lý và nhân sự của trường theo nguyên tắc cạnh tranh để phát triển dựa trên sự đánh giá của xã hội và nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận. Trường được trao quyền tự chủ và trách nhiệm cao về quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự và tài chính.

4. Trường có mối liên hệ chặt chẽ và khai thác sức mạnh tổng hợp về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, doanh nghiệp trong toàn quốc. Trường là nơi thu hút người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và các giáo sư, các nhà nghiên cứu nước ngoài đến làm việc.

5. Trường có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trên thế giới, chương trình giáo dục hệ thống được với các trường đẳng cấp quốc tế; tham gia hệ thống kiểm định và công nhận bằng cấp tương đương với các trường đẳng cấp quốc tế.

Điều 3. Phương thức xây dựng

1. Chính phủ bảo đảm đầu tư ban đầu để xây dựng trường; đầu tư tập trung và dứt điểm. Ngân sách nhà nước chiếm phần chính trong chi thường xuyên, đặc biệt là trong 10 năm đầu. Trường được thí điểm cơ chế hoạt động tài chính riêng.

2. Phương thức xây dựng trường được lựa chọn giữa phương án thành lập một trường hoàn toàn mới, phương án dựa trên một hoặc một vài trường đã có, trên cơ sở phân tích đầy đủ những khó khăn và thuận lợi của mỗi phương án, có tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam lựa chọn phương án tối ưu nhằm sớm đạt được các tiêu chí được ghi trong Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm

1. Tổ công tác xây dựng Đề án khả thi trình Thủ tướng phê duyệt vào quý I năm 2007. Trong việc xây dựng đề án khả thi cần tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước, khảo sát, phân tích và thiết kế mô hình trường trên cơ sở lựa chọn mô hình tiên tiến, phù hợp điều kiện và yêu cầu của nước ta.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khả thi; quyết định cơ chế tổ chức và hoạt động của trường; thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng trường gồm một số nhà khoa học và quản lý có uy tín của nước ta (kể cả người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài), mời một số nhà khoa học nước ngoài có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đại học đẳng cấp quốc tế tham gia.

3. Ban Quản lý dự án chỉ đạo việc xây dựng trường về cơ sở vật chất, kế hoạch và chương trình đào tạo, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; lựa chọn đối tác nước ngoài. Ban Quản lý dự án đề xuất thành phần Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học – đào tạo, Ban Giám hiệu tình Thủ tướng phê duyệt.

4. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam từ khâu xây dựng đề án khả thi cho đến khi hoàn thành Đề án.

5. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch ngân sách chi cho việc xây dựng Đề án, xây dựng trường và kinh phí chi thường xuyên trong 10 năm đầu và những năm tiếp theo của trường; huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trường.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng chuẩn bị điều kiện về địa điểm xây dựng trường; lập quy hoạch tổng thể, thiết kế chi tiết và tổ chức thi công xây dựng trường.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam xây dựng và thực hiện phương án huy động tiềm lực các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tham gia xây dựng trường.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ, Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Các Ủy viên Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Tổ công tác xây dựng đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

THỦ TƯỚNG
 
 

 
Phan Văn Khải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2006
Ngày hiệu lực02/08/2006
Ngày công báo18/07/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 145/2006/QĐ-TTg chủ trương định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 145/2006/QĐ-TTg chủ trương định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu145/2006/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành20/06/2006
       Ngày hiệu lực02/08/2006
       Ngày công báo18/07/2006
       Số công báoTừ số 13 đến số 14
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 145/2006/QĐ-TTg chủ trương định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/2006/QĐ-TTg chủ trương định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt Nam

           • 20/06/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực