Quyết định 145/QĐ-BYT

Quyết định 145/QĐ-BYT năm 2018 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 145/QĐ-BYT 2018 Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh tại bệnh viện


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH (PACS) TẠI BỆNH VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình nh (PACS) tại bệnh viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mục 3, Điều 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện như sau:

Thời gian thực hiện Đề án: từ ngày 01/12/2015 đến hết tháng 6/2018.

Điều 2. Các Nội dung khác được quy định tại Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh Tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- BHXH Vi
t Nam;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-T
C4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 145/QĐ-BYT 2018 Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh tại bệnh viện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 145/QĐ-BYT 2018 Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh tại bệnh viện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu145/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 145/QĐ-BYT 2018 Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh tại bệnh viện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/QĐ-BYT 2018 Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh tại bệnh viện

            • 12/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực