Quyết định 1451/QĐ-TTg

Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2007 phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1451/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3007/TTr-BNV ngày 18 tháng 10 năm 2007
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009 của ông Nguyễn Quốc Triệu, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Quốc Triệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP,
- VPCP: BTCN,
- Website CP;
- Lưu: VT, V.III (5b), Hà. 24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1451/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1451/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1451/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1451/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1451/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1451/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1451/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1451/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009

            • 29/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực