Quyết định 1451/QĐ-UBND

Quyết định 1451/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1451/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1451/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTNQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC;
Căn cứ thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 380/TT-TCNGTVT ngày 24/7/2008, của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1033/TC-TCDN ngày 26/8/2008 về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải được điều chỉnh tăng 20% một số mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính.

(Có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải; Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Đơn vị tính: đồng

STT

Loại giấy chứng nhận, hạng giấy phép lái xe

Mức thu học phí

1

B1 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có 1 rơ moóc có trọng tải dưới 3.500 kg không kinh doanh vận tải)

2.730.000

2

B2 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có 1 rơ moóc có trọng tải dưới 3.500kg có kinh doanh vận tải)

3.250.000

3

C (ô tô tải, đầu kéo có rơ moóc có trọng tải từ 3.500 trở lên)

4.650.000

4

Chuyển cấp từ B1 lên B2

430.000

5

Chuyển cấp từ B2 lên C; từ C lên D; từ D lên E

1.800.000

6

Chuyển cấp từ B2 lên D, từ C lên E

2.580.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1451/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1451/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực14/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1451/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1451/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1451/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1451/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực14/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1451/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1451/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới

            • 04/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực