Quyết định 1455/1998/QĐ-UB

Quyết định 1455/1998/QĐ-UB về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và sông áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 1455/1998/QĐ-UB giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ đã được thay thế bởi Quyết định 11/2007/QĐ-UBND bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 17/03/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1455/1998/QĐ-UB giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1455/1998/QĐ-UB

Tân An, ngày 19 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SÔNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
- Căn cứ quyết định số 36/VGCP.CNTD.DV ngày 08/5/1997 của Ban Vật giá Chính phủ ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ôô và quyết định số 36/VPCP.CNTD.DV ngày 06/7/1995 của Ban Vật giá Chính phủ ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng cơ giới đường sông;
- Xét biên bản họp ngày 05/6/1998 của các ngành chức năng liên quan về dự kiến giá cước vận tải hàng hóa đường bộ và đường sông và xét đề nghị số 437/1998/CV.TCVG ngày 13/6/1998 của Sở Tài chính-Vật giá về việc đề nghị UBND tỉnh ra quyết định giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sông áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay ban hành giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và cước vận tải hàng hóa bằng đường sông áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An, như sau :

1/ Về đơn giá cước vận tải hàng hóa đường bộ và đường sông :

- Cước vận tải hàng hóa đường bộ được tính bằng 75% cước vận tải hàng hóa bằng ôtô tại Quyết định số 36/VGCP.CNTD.DV ngày 08/5/1997 của Ban Vật giá Chính phủ.

- Cước vận tải hàng hóa đường sông được tính bằng 70% cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện cơ giới đường sông tại Quyết định số 36/VGVP.CNTD.DV ngày 06/7/1995 của Ban Vật giá Chính phủ.

2/ Phạm vi áp dụng và thời gian thực hiện :

- Giá cước qui định tại điều I trên được áp dụng để lập dự toán và thanh toán đối với các công trình chỉ định thầu, công trình giao thầu và để xác định giá chuẩn đối với những công trình đấu thầu.

- Giá cước vận tải hàng hóa đường bộ và đường sông qui định tại điều I trên được áp dụng kể từ ngày 25/6/1998.

Đối với các công trình đã chỉ định thầu hoặc đã giao thầu nhưng chưa khoán giá, đang thi công dở dang thì phần khối lượng đã thi công vẫn thực hiện theo giá cước cũ trước đây. Chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị thiết kế phải kiểm kê để xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện để thanh toán theo giá cước cũ, phần khối lượng sản phẩm phát sinh sau ngày 25/6/1998 được thanh toán theo giá cước mới.

Đối với các công trình đã được giao thầu khoán gọn và đấu thầu trước ngày 25/6/1998 không đặt vấn đề thanh toán thêm.

Những qui định trước đây trái với Quyết định nầy đều hủy bỏ.

Điều II: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển, UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành chức năng chiếu quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU
- TT.HĐND tỉnh
- CT, PCT
- Như điều II
- Các Sở ban ngành Đoàn thể tỉnh
- NC.UB - Lưu.-
U\1455-qd-02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Q. CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1455/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1455/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/1998
Ngày hiệu lực25/06/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/03/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1455/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1455/1998/QĐ-UB giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1455/1998/QĐ-UB giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1455/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Tuấn
        Ngày ban hành19/06/1998
        Ngày hiệu lực25/06/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/03/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1455/1998/QĐ-UB giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1455/1998/QĐ-UB giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ