Quyết định 1455/QĐ-TTg

Quyết định 1455/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ (hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học 2006-2007 của tỉnh Kiên Giang) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1455/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1455/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1377/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể thuộc tỉnh Kiên Giang (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học 2006-2007 của tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11b

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-TTg, ngày 29/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang;

2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang;

3. Trường Trung học phổ thông Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;

5. Trường Trung học phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1455/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1455/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1455/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1455/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1455/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1455/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1455/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1455/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ

            • 29/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực