Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT NHẰM CẢI THIỆN SẢN LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÂY TRỒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/2/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, về việc phê duyệt dự án HTKT “Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BNN-TC ngày 07/10/2011 về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN vốn đối ứng năm 2011;

Xét đề nghị của Cục Trồng trọt tại Tờ trình số 1289/TT-KHTC ngày 17/8/2011 về việc bổ sung vốn đối ứng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 cho Dự án HTKT “Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng” do Cục Trồng trọt thực hiện, chi tiết như sau:

- Chi phí đăng ký 02 xe ô tô (Thuế và các loại phí có liên quan): 420 triệu đồng.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách vốn đối ứng được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước (giao dịch);
- Lưu: VT, TC (NĐT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1456/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1456/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2011
Ngày hiệu lực07/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1456/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1456/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành07/10/2011
        Ngày hiệu lực07/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1456/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi ngân sách cho dự án hỗ trợ

            • 07/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực