Quyết định 146/2004/QĐ-UB

Quyết định 146/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 146/2004/QĐ-UB thành lập Ban Tôn giáo Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 21 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ luật tổ chức HĐNĐ và UBND năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh trên cơ sở các bộ phận chức năng và biên chế tương ứng được tách ra từ Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Ban Tôn giáo tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có pháp nhân, có tài khoản, có con dấu và trụ sở để hoạt động công tác.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo tỉnh thực hiện theo Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và biên chế Ban Tôn giáo tỉnh

1.Lãnh đạo: Trưởng ban và các Phó trưởng ban.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

- Văn phòng.

- Phòng Tôn giáo.

3. Biên chế: Được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm..

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nộivụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu146/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2004
Ngày hiệu lực21/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 146/2004/QĐ-UB thành lập Ban Tôn giáo Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 146/2004/QĐ-UB thành lập Ban Tôn giáo Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu146/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành21/12/2004
        Ngày hiệu lực21/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 146/2004/QĐ-UB thành lập Ban Tôn giáo Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 146/2004/QĐ-UB thành lập Ban Tôn giáo Gia Lai

            • 21/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực