Quyết định 1462/QĐ-TTg

Quyết định 1462/QĐ-TTg năm 2007 về việc xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia cho các tỉnh để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1462/QĐ-TTg xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia tỉnh hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão lũ lụt số 5


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1462/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HẠT GIỐNG LÚA DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH ĐỂ HỖ TRỢ NÔNG DÂN KHÔI PHỤC SẢN XUẤT, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 5 VÀ LŨ LỤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2984/BNN-KH ngày 29 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất không thu tiền 470 tấn (bốn trăm bảy mươi tấn) lúa giống từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý cho các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và lũ lụt. Mức hỗ trợ cụ thể về số lượng, chủng loại hạt giống lúa cho các địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình thiệt hại của từng địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La tiếp nhận, phân bổ và sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích số lượng giống lúa trên, phục vụ kịp thời vụ, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,Nguyễn Quốc Huy,
  Website CP, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1462/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1462/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực31/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1462/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1462/QĐ-TTg xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia tỉnh hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão lũ lụt số 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1462/QĐ-TTg xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia tỉnh hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão lũ lụt số 5
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1462/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành31/10/2007
        Ngày hiệu lực31/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1462/QĐ-TTg xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia tỉnh hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão lũ lụt số 5

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1462/QĐ-TTg xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia tỉnh hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão lũ lụt số 5

             • 31/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực