Quyết định 1466/QĐ-UBND

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2014 phân công các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1466/QĐ-UBND phân công cơ quan chuyên môn ủy ban quản lý Hội cấp tỉnh Bình Thuận 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HỘI CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 784/SNV-TC ngày 22 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh, cụ thể như sau:

1. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ phối hợp với các Sở quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Hội, cụ thể:

a) Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

c) Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

d) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

e) Hội Đông y tỉnh.

g) Hội Luật gia tỉnh.

h) Hội Người mù tỉnh.

i) Câu lạc bộ hưu trí tỉnh.

k) Hội Nhà báo tỉnh.

l) Hội Khuyến học tỉnh.

m) Hội Cựu quân nhân quân đoàn 2 tỉnh.

n) Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM Việt Nam tỉnh.

2. Giao trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh, cụ thể:

a) Hiệp hội Du lịch tỉnh.

b) Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh.

c) Hội Võ thuật Taekwondo tỉnh.

d) Hội VoVinam tỉnh.

e) Hội Golf Bình Thuận.

g) Câu lạc bộ mô tô ththao tỉnh.

h) Liên đoàn Qun vợt tỉnh.

i) Liên đoàn Cầu lông tỉnh.

3. Giao trách nhiệm Sở Y tế quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh, cụ thể:

a) Hội Châm cứu tỉnh.

b) Hội Điều dưỡng tỉnh.

c) Hội Y học tỉnh.

d) Hội Dược học tỉnh.

e) Hội Răng Hàm Mặt tỉnh.

g) Hội Nữ hộ sinh tỉnh.

h) Hội Ngoại khoa tỉnh.

i) Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

k) Hội Thầy thuốc trẻ tnh.

4. Giao trách nhiệm Sở Công Thương quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tnh, cụ thể:

a) Hiệp hội Điện gió tỉnh.

b) Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh.

5. Giao trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước đi với các Hội cấp tỉnh, cụ thể:

a) Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mcôi tỉnh.

b) Ban Đại diện Hội Người cao tui tỉnh.

c) Hội Cựu tù chính trị tỉnh.

d) Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

e) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

6. Giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh, cụ thể:

a) Hội Cựu học sinh Trường Trung học phthông chuyên Trần Hưng Đạo.

b) Hội Sinh viên Trường Cao đng Cộng đng.

c) Hội Sinh viên Trường Cao đng Y tế.

d) Hội Cựu giáo chức tỉnh.

7. Giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh, cụ thể:

a) Hội Làm vườn tỉnh.

b) Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết.

d) Hiệp hội Thủy sản tỉnh.

e) Hội Nghề cá tỉnh.

g) Hiệp hội Thanh long tỉnh.

h) Hội Lâm nghiệp tỉnh.

i) Hiệp hội Tôm giống tỉnh.

k) Hội Sinh vật cảnh tỉnh.

8. Giao trách nhiệm Sở Xây dựng quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh, cụ thể:

a) Hội Kiến trúc sư tỉnh.

b) Hiệp hội Nhà thầu xây dựng tỉnh.

c) Hội Xây dựng tỉnh.

9. Giao trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước đối với Hội cấp tỉnh, cụ thể:

Hội Tin học tỉnh.

10. Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước đối với Hội cấp tỉnh, cụ thể:

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh.

11. Giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước đối với các Hội cấp tỉnh, cụ thể:

a) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh (Tỉnh đoàn TNCS HCM giúp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc quản lý hoạt động của Hội theo quy định hiện hành của pháp luật).

b) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

12. Giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với Hội cấp tỉnh, cụ thể:

Hội Thân nhân kiu bào tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong quản lý nhà nước đối với các Hội.

1. Phi hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính đthực hiện thẩm định giao nhiệm vụ hàng năm theo yêu cầu của UBND tỉnh.

2. Theo dõi, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của các Hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước giao cho các Hội.

3. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời đại diện Hội nghnghiệp tham gia thẩm định hồ sơ đăng ký hành nghề gắn lĩnh vực chuyên môn do cơ quan mình quản lý và mời Hội nghề nghiệp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát đi với hoạt động của các tổ chức, cá nhân là hội viên của các Hội nghề nghiệp.

4. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đi với các Hội về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi theo quy định.

Điều 3. Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phân công quản lý nhà nước đối với các Hội cấp huyện, cấp xã đã được UBND tỉnh ủy quyền quản lý; đồng thời hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Hội hoạt động trên địa bàn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở và Chủ tịch các Hội có tên tại Điều 1, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT.
Tỉnh ủy;
- TT
. HĐND tnh;
- Ch
tịch, Các PCT. UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, NCPC, SNV(Thọ-86).

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1466/QĐ-UBND phân công cơ quan chuyên môn ủy ban quản lý Hội cấp tỉnh Bình Thuận 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1466/QĐ-UBND phân công cơ quan chuyên môn ủy ban quản lý Hội cấp tỉnh Bình Thuận 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1466/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1466/QĐ-UBND phân công cơ quan chuyên môn ủy ban quản lý Hội cấp tỉnh Bình Thuận 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1466/QĐ-UBND phân công cơ quan chuyên môn ủy ban quản lý Hội cấp tỉnh Bình Thuận 2014

            • 28/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực