Quyết định 147/2004/QĐ-UB

Quyết định 147/2004/QĐ-UB hủy bỏ hiệu lực thi hành biểu số 03 đã giao tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 147/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 102/2004/QĐ-UB Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/2004/QĐ-UB

Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: HỦY BỎ HIỆU LỰC THI HÀNH BIỂU SỐ 03 ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2004/QĐ-UB NGÀY 23/8/2004 CỦA UBND TỈNH SƠN LA.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003'

Căn cứ Quyết định số: 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành quy định về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số: 102/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Sõn La v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện bồi thương, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La năm 2004;

Căn cứ văn bản số 1398/CP-NN ngày 27/9/2004 của Chính phủ v/v sử dụng vốn kế hoạch năm 2004 thực hiện di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Hủy bỏ hiệu lực thi hành biêu kế hoạch số 03 đã giao tại Quyết định sổ: 102/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La kể từ ngày ban hành quyêt định này.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính, Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Chi nhánh quỳ hỗ trợ phát triển rà soát, tng hp danh mục các công trình giao thông, thủy lợi, trường học đã thực hiện tại địa bàn tiếp nhận dân tái định cư, trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn thanh toán cho các dự án theo nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 1398/CP-NN ngày 17/9/2004 và công văn số 12717/TC-ĐTngày 04/11/2004 của Bộ Tài Chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Trưởng ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ tnrởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh uỷ ( b/c );
- TT H ĐND. UBND tỉnh ( b/c ):
- Như điều 3 (t/h );
- Lưu VPUB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hoàng Trí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu147/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2004
Ngày hiệu lực29/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 147/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 102/2004/QĐ-UB Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 147/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 102/2004/QĐ-UB Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu147/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Trí Thức
        Ngày ban hành29/09/2004
        Ngày hiệu lực29/09/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 147/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 102/2004/QĐ-UB Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 147/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 102/2004/QĐ-UB Sơn La

            • 29/09/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực