Quyết định 1472/QĐ-TTg

Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2007 về việc xuất bán muối dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1472/QĐ-TTg xuất bán muối dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1472/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT BÁN MUỐI DỰ TRỮ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề  nghị của Tổng Công ty Muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại văn bản số 355/CV/TCTM-DTQG ngày 25 tháng 09 năm 2007, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2850/BNN-KH ngày 16 tháng 10 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7524/BKH-TM&DV ngày 15 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất 30.000 tấn muối trắng thuộc hàng dự trữ quốc gia hiện do Bộ đang bảo quản để bán ngay cho các đơn vị, địa phương có nhu cầu sản xuất muối Iốt phục vụ tiêu dùng.

Giá bán muối do Bộ Tài chính quy định.

Số tiền thu được từ việc bán muối dự trữ quốc gia nộp vào Kho Bạc Nhà nước, khi vào thời vụ muối năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng số tiền trên để mua muối nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,   Hoàng Trung Hải;
- TCTy Muối (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,  Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ NN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản), Nguyện (20b).

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1472/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1472/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2007
Ngày hiệu lực06/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1472/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1472/QĐ-TTg xuất bán muối dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1472/QĐ-TTg xuất bán muối dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1472/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/11/2007
        Ngày hiệu lực06/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1472/QĐ-TTg xuất bán muối dự trữ quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1472/QĐ-TTg xuất bán muối dự trữ quốc gia

             • 06/11/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/11/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực