Quyết định 1473/QĐ-TTg

Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2007 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1473/QĐ-TTg xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1473/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề  nghị của Bộ Tài chính (công văn số 14951/BTC-NSNN ngày 6 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền 5.500 tấn (năm ngàn năm trăm tấn) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý để hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị: 700, Thừa Thiên Huế: 500 tấn, Quảng Ngãi: 2.000 tấn, Bình Định: 1.500 tấn và Phú Yên: 800 tấn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;

- Cục Dự trữ Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Nguyễn Quốc Huy, Website CP,
 
các Vu: KTTH, ĐP, V.IV, TH;
- Lưu: VT, NN (3), 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1473/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1473/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực07/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1473/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1473/QĐ-TTg xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1473/QĐ-TTg xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1473/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/11/2007
        Ngày hiệu lực07/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1473/QĐ-TTg xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1473/QĐ-TTg xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

             • 07/11/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/11/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực