Quyết định 1474/QĐ-TTg

Quyết định 1474/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 1474/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1474/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH GIA LAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2583/LĐTBXH-BTXH ngày 12 tháng 7 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 9128/BTC-NSNN ngày 04 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 568,905 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt và hạn hán năm 2016 (đợt 2).

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục htrợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1474/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1474/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2016
Ngày hiệu lực25/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1474/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1474/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1474/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1474/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành25/07/2016
        Ngày hiệu lực25/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1474/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1474/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai 2016

             • 25/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực