Quyết định 1474/QĐ-UBND

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2010 về mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh tai xanh do tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 1474/QĐ-UBND 2010 mức kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tai xanh bị tiêu hủy Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 929/QĐ-UBND 2011 kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi gia súc gia cầm tiêu hủy mắc bệnh Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1474/QĐ-UBND 2010 mức kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tai xanh bị tiêu hủy Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1474/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 12 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CHỦ CHĂN NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY DO MẮC BỆNH TAI XANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Công bố dịch tai xanh tại 2 xã Triệu Tài và Triệu Hòa, huyện Triệu Phong;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (Tờ trình số 1733/TTr-STC ngày 04/8/2010); Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 604/TTr- SNN ngày 15/7/2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh tai xanh trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Hỗ trợ 20.000 đồng/kg hơi đối với thịt lợn;

- Hỗ trợ 25.000 đồng/kg hơi đối với lợn nái, lợn đực giống, lợn sữa.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y Quảng Trị và chủ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh tai xanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1474/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2010
Ngày hiệu lực12/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1474/QĐ-UBND 2010 mức kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tai xanh bị tiêu hủy Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1474/QĐ-UBND 2010 mức kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tai xanh bị tiêu hủy Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1474/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành12/08/2010
        Ngày hiệu lực12/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1474/QĐ-UBND 2010 mức kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tai xanh bị tiêu hủy Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1474/QĐ-UBND 2010 mức kinh phí hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tai xanh bị tiêu hủy Quảng Trị