Quyết định 1474/QĐ-UBND

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre

Quyết định 1474/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Sở Tài chính Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 429/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1474/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Sở Tài chính Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1474/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2594/TTr-STC ngày 18 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Quản lý giá

1

171141

Thẩm định giá các mặt hàng dưới 100 triệu ngoài thông báo giá hằng tháng

2

171142

Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô

3

171156

Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ

4

171161

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Quản lý công sản

1

171191

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2

171193

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

3

171195

Thanh lý, nhượng bán tài sản nhà nước tại các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Thanh tra tài chính

1

187709

Giải quyết đơn, thư khiếu nại của tổ chức và công dân

2

171187

Giải quyết đơn, thư tố cáo của tổ chức và công dân

Lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản

1

171166

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

1

171190

Cấp phát, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1474/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1474/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Sở Tài chính Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1474/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Sở Tài chính Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1474/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành28/07/2014
        Ngày hiệu lực28/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1474/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Sở Tài chính Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1474/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Sở Tài chính Bến Tre