Quyết định 1475/QĐ-BTC

Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2020 về triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1475/QĐ-BTC 2020 Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI TÀU BAY NHẬP CẢNH VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chính thức triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, các Hãng hàng không và các Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng có hoạt động khai thác hàng hóa qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT (để phối hợp);
- Đ/c Bộ trưởng (thay báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ PC, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục TH&TK tài chính);
- Website: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHQ (44b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1475/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1475/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2020
Ngày hiệu lực28/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(30/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1475/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1475/QĐ-BTC 2020 Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1475/QĐ-BTC 2020 Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1475/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành28/09/2020
        Ngày hiệu lực28/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (30/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1475/QĐ-BTC 2020 Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1475/QĐ-BTC 2020 Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh

            • 28/09/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực