Quyết định 1475/QĐ-UBND

Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2014 quản lý quỹ nhà ở tái định cư bán cho thuê nhà Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1475/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17  tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ QUỸ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CÔNG TÁC THU, NỘP TIỀN BÁN, CHO THUÊ NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1167/TTr/STC-QLNS ngày 07/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm các thành viên sau:

1. Đồng chí Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Sở Tài chính: Tổ trưởng.

2. Đồng chí Trần Ngọc Minh – Phó trưởng Phòng Quản lý phát triển nhà Sở Xây dựng: Tổ phó thường trực.

3. Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết – Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính: Tổ phó.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hải – Phó trưởng Phòng Giao thông đô thị Sở Tài chính: Tổ viên.

5. Đồng chí Trần Khánh Hưng – Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ viên.

6. Đồng chí Phạm Trung Cường – Trưởng phòng Quản lý đặt hàng mua nhà, thanh toán tái định cư Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội: Tổ viên.

7. Đồng chí Ngô Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội: Tổ viên.

8. Đồng chí Trần Thắng – Trưởng phòng Quản lý nhà tái định cư Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội: Tổ viên.

Các đồng chí thành viên Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư sử dụng cán bộ chuyên môn tại phòng, ban nơi công tác giúp việc Tổ công tác liên ngành.

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1. Định kỳ 1 quý/1 lần từ ngày mùng 10 tháng đầu tiên của quý kế tiếp, trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư theo quy định.

2. Kiến nghị xử lý cụ thể các tồn tại, vướng mắc trong việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư.

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra (được thống nhất bằng biên bản), Sở Tài chính thay mặt Tổ công tác liên ngành tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân:

1. Tổ trưởng Tổ công tác Liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động của Tổ công tác liên ngành theo nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định này.

2. Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư có trách nhiệm phối hợp Tổ công tác liên ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tổng Giám đốc: Quỹ Phát triển đất Thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội; Các đồng chí có tên tại Điều 1 và các đơn vị được thành phố giao quản lý quỹ nhà ở tại định cư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Khôi;
- VPUB: CVP, PCVPL.V.Giao, PCVPN.V.Thịnh, XD, KT, TH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1475/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1475/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1475/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2014 quản lý quỹ nhà ở tái định cư bán cho thuê nhà Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2014 quản lý quỹ nhà ở tái định cư bán cho thuê nhà Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1475/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2014 quản lý quỹ nhà ở tái định cư bán cho thuê nhà Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2014 quản lý quỹ nhà ở tái định cư bán cho thuê nhà Hà Nội

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực