Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 18/2013/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1476/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUẨN Y ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ban hành theo Quyết định số 62/2001/QĐ-HĐQT ngày 8/11/2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 324/QĐ-NH5 ngày 30/9/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi Ngân hàng, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT/ THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Trần Minh Tuấn

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1476/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1476/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2001
Ngày hiệu lực26/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1476/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1476/2001/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýTrần Minh Tuấn
       Ngày ban hành26/11/2001
       Ngày hiệu lực26/11/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam