Quyết định 1478/QĐ-TTg

Quyết định 1478/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 04 cá nhân thuộc thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1478/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 1478/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng
0
6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng
0
9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 379/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1442/TTr-BTĐKT ngày 31 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 04 cá nhân thuộc thành phố Hải Phòng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

2. Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

3. Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

4. Phòng Chính trị Tổng hợp, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

5. Ông Nguyễn Việt Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

6. Ông Bùi Văn Khuể, Phó Chủ nhiệm khoa Khoa Tự nhiên, Trường Đại học Hải Phòng;

7. Ông Nguyễn Văn Thư, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng;

8. Ông Đào Văn Hiệp, Chủ nhiệm khoa Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1478/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1478/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1478/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1478/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1478/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1478/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1478/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1478/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 08/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực