Quyết định 1479/QĐ-TTg

Quyết định 1479/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 08 cá nhân thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1479/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1479/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (Tờ trình số 775/TTr-TNVN ngày 28 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1351/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 08 cá nhân thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- LưuL Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam;

2. Phòng Điều phối chương trình, Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam;

3. Phòng Thời sự tin tức, Ban Biên tập Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam;

4. Phòng Ca nhạc mới, Ban Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam;

5. Phòng Đại gia đình các Dân tộc Việt Nam, Ban Phát thanh tiếng Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam;

6. Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ban Văn hóa - Xã hội, Đài Tiếng nói Việt Nam;

7. Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Bà Vũ Bích Ngọc, Phó Tổng biên tập Báo điển tử VOVNews, Đài Tiếng nói Việt Nam;

9. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam;

10. Ông Cao Văn Trực, Phó Trưởng phòng đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam;

11. Ông Lê Xuân Lãm, Phó Trưởng phòng Phóng viên - Biên tập, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên;

12. Ông Nguyễn Công Tuân, Giám đốc Đài truyền dẫn tín hiệu, Ban Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam;

13. Ông Trần Minh Khoát, Giám đốc Xưởng Lắp đặt và sửa chữa thiết bị phát thanh, Ban Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam;

14. Ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc Đài Phát sóng Phát thanh VN2, Ban Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam;

15. Ông Trần Bá Hà, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1479/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1479/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1479/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1479/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1479/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1479/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1479/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1479/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 08/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực