Quyết định 1479/QĐ-VPCP

Quyết định 1479/QĐ-VPCP năm 2007 về việc tiếp nhận trang thiết bị cho Văn phòng Chính phủ thí điểm xây dựng công báo điện tử do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1479/QĐ-VPCP tiếp nhận trang thiết bị Văn phòng Chính phủ thí điểm xây dựng công báo điện tử


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1479/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN TRANG THIẾT BỊ CHO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-VPCP ngày 09 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ về việc thành lập Tổ Công tác triển khai đề án "thí điểm xây dựng Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";
Căn cứ cam kết tại Biên bản Ghi nhớ giữa Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Dự án USAID-Star Việt Nam ký ngày 12 tháng 09 năm 2006 tại Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công báo
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận thiết bị phần cứng cùng các thiết bị kết nối hệ thống lắp đặt tại Phòng Công báo-Văn phòng Chính phủ để thử nghiệm Công báo điện tử, do Văn phòng Dự án USAID-Star Việt Nam tài trợ không hoàn lại sáu máy tính, trong đó gồm hai máy chủ (IBM) và bốn máy trạm (Tiger).

Điều 2. Phòng Công báo chủ trì phối hợp với Cục Quản trị-Tài vụ, Trung tâm Tin học thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra và lắp đặt thử nghiệm các thiết bị trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế quản lý của cơ quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Công báo, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ, Giám đốc Trung tâm tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CB (3b). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1479/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1479/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1479/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 1479/QĐ-VPCP tiếp nhận trang thiết bị Văn phòng Chính phủ thí điểm xây dựng công báo điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1479/QĐ-VPCP tiếp nhận trang thiết bị Văn phòng Chính phủ thí điểm xây dựng công báo điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1479/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1479/QĐ-VPCP tiếp nhận trang thiết bị Văn phòng Chính phủ thí điểm xây dựng công báo điện tử

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1479/QĐ-VPCP tiếp nhận trang thiết bị Văn phòng Chính phủ thí điểm xây dựng công báo điện tử

            • 24/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực