Quyết định 148/1999/QĐ-TTg

Quyết định 148/1999/QĐ-TTg sửa đổi điểm b, khoản 3, mục II Quyết định 67/1999/QĐ-TTg năm 1999 về chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 148/1999/QĐ-TTg chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sửa đổi điểm b, khoản 3, mục II 67/1999/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 148/1999/QĐ-TTg chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sửa đổi điểm b, khoản 3, mục II 67/1999/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 148/1999/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B, KHOẢN 3, MỤC II QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997-QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997-QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, mục II Điều 2 Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn như sau:

Đối với hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, ngân hàng cho vay đến 10 triệu đồng, người vay không phải thế chấp tài sản, chỉ nộp kèm theo đơn xin vay vốn giấy xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về diện tích đất đang sử dụng, không có tranh chấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu148/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/1999
Ngày hiệu lực07/07/1999
Ngày công báo22/08/1999
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 148/1999/QĐ-TTg chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sửa đổi điểm b, khoản 3, mục II 67/1999/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 148/1999/QĐ-TTg chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sửa đổi điểm b, khoản 3, mục II 67/1999/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu148/1999/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành07/07/1999
       Ngày hiệu lực07/07/1999
       Ngày công báo22/08/1999
       Số công báoSố 31
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 148/1999/QĐ-TTg chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sửa đổi điểm b, khoản 3, mục II 67/1999/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 148/1999/QĐ-TTg chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn sửa đổi điểm b, khoản 3, mục II 67/1999/QĐ-TTg