Quyết định 148/QĐ-UBND

Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2014 lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Công thương - Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn tr vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 317/STC-TCDN ngày 05/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tnh Ninh Bình gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Đức Vượng, Giám đốc Sở Tài chính: Chtịch Hội đồng

2. Ông Dương Đức Quân, Phó giám đốc S Tài chính: Phó chtịch Hội đồng

3. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó giám đốc Sở Công thương: Ủy viên

4. Ông ĐVăn Phong, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên

5. Ông Lưu Đắc Tại, Phó giám đốc Sở Xây Dựng: Ủy viên

6. Ông Vũ Nguyên Đán, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, STài chính: Ủy viên

7. Đại diện bên giao:

- Đng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối công nghiệp: Ủy viên

- Đại diện đơn vị trực tiếp bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn: Ủy viên

8. Đại diện bên nhận: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

- Ông Đinh Quang Thuần, Phó giám đốc Công ty: Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Hội đồng định giá tài sn lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Ninh Bình:

- Tchức thm định, lập biên bản thẩm định giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn bàn giao và xác nhận cơ cấu nguồn vốn theo quy định tại Điều 6, Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 ca Bộ Công thương và Bộ Tài chính, trình UBND tỉnh phê duyệt đ làm căn cứ hoàn trả vn cho các đơn vị bàn giao và tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

- Hội đồng được sử dụng một số chuyên viên của các ngành theo yêu cầu công việc và sự phân công của Chủ tịch Hội đng.

- Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con du ca STài chính trong thời gian thực hiện nhiệm vụ và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dng; Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chtịch UBND các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn và các ông, bà có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP3.
QĐ.HB10 điện

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu148/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2014 lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2014 lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu148/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2014 lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2014 lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn Ninh Bình

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực