Quyết định 1482/QĐ-BCT

Quyết định 1482/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 1482/QĐ-BCT 2019 kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép đã được thay thế bởi Quyết định 3463/QĐ-BCT 2019 sửa đổi Quyết định kết quả rà soát áp dụng biện pháp tự vệ và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1482/QĐ-BCT 2019 kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 4086/QĐ-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIỮA KỲ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHÔI THÉP VÀ THÉP DÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ (kèm theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), cụ thể như sau:

1. Đối với mặt hàng phôi thép: loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

2. Đối với mặt hàng thép dài: giữ nguyên danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Cục: CN, XNK;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
- Lưu: VT, PVTM (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1482/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1482/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1482/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1482/QĐ-BCT 2019 kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1482/QĐ-BCT 2019 kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1482/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Quốc Khánh
       Ngày ban hành29/05/2019
       Ngày hiệu lực13/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1482/QĐ-BCT 2019 kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1482/QĐ-BCT 2019 kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép