Quyết định 1483/QĐ-UBND

Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất kèm theo Quyết định 713/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1483/QĐ-UBND hoạt động hội đồng thẩm định giá đất 713/QĐ-UBND Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 4, ĐIỀU 3 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 713/QĐ-UBND NGÀY 10/3/2016 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Định;

Xét đề ngh của Sở Tài chính tại Văn bản số 1343/STC-GCS ngày 28/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 4, Điều 3 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất kèm theo Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh như sau:

“Đối với trường hợp thẩm định giá đất cụ thể các dự án có giá trị tính theo giá đất công bcủa tỉnh t 200 tỷ đồng tr lên (do Sở Tài nguyên và Môi trường xác đnh) thì Chủ tịch Hội đồng chủ trì, tổ chức họp Hội đồng thm định giá đt. Đối với các trường hợp thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất đ tính bồi thường, giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tin thuê đất của các dự án có giá trị tính theo giá đất công bcủa tỉnh dưới 200 tỷ đồng (do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định) thì Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Thường trực Hội đồng (Sở Tài chính) chủ trì, tổ chức họp Hội đồng thẩm định giá đất, trường hợp Thường trực Hội đồng (Sở Tài chính) xét thấy nội dung thẩm định giá mang tính chất phức tạp, vướng mắc, kịp thời có văn bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, chỉ đạo thực hiện”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCTUBND t
nh;
- PVP: CN, NN;
- Lưu: VT, K7.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1483/QĐ-UBND hoạt động hội đồng thẩm định giá đất 713/QĐ-UBND Bình Định 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1483/QĐ-UBND hoạt động hội đồng thẩm định giá đất 713/QĐ-UBND Bình Định 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1483/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành06/05/2016
       Ngày hiệu lực06/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1483/QĐ-UBND hoạt động hội đồng thẩm định giá đất 713/QĐ-UBND Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1483/QĐ-UBND hoạt động hội đồng thẩm định giá đất 713/QĐ-UBND Bình Định 2016

            • 06/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực