Quyết định 1484/QĐ-BHXH

Quyết định 1484/QĐ-BHXH năm 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1484/QĐ-BHXH 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1300/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quyết định thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1484/QĐ-BHXH 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Khoản 2 Điều 20 Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 như sau:

1. Bổ sung Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là Trưởng Ban Thu, Phó trưởng Ban Thu và phải có chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chứng chỉ bồi dưỡng lớp trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Cấp thẻ và trang phục bổ sung cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này để thực hiện nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Trưởng Ban Thu, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- B
Y tế;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- HĐQL BHXH VN;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TTKT (02b)
.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1484/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1484/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1484/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1484/QĐ-BHXH 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1484/QĐ-BHXH 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1484/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành06/09/2017
       Ngày hiệu lực06/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1484/QĐ-BHXH 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1484/QĐ-BHXH 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam