Quyết định 1484/QĐ-CTN

Quyết định 1484/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 199/TTr-CP ngày 09/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết đnh s 1484/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2014 ca Ch tch nưc)

1. Trần Thanh Nhã, sinh ngày 26/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Laurits Hervigs vei 82, 3035 Drammen

Giới tính: N

2. Trần Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 31/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lofsundhøgda 209, 1281 Oslo

Giới tính: N

3. Trần Thị Thi Thơ, sinh ngày 15/02/1986 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Gjerlovs veg 15, 7099 Tiller

Giới tính: N

4. Nguyễn Nam Khoa, sinh ngày 09/6/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Smalgangen 15, 0188 Oslo

Gii tính: Nam

5. Trần Ngọc Nga, sinh ngày 02/11/1956 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ola Narr 10, 0563 Oslo

Giới tính: N

6. Nguyễn Đỗ Thanh Bình, sinh ngày 18/7/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kjølberggt 17A, 0653 Oslo

Giới tính: N

7. Nguyễn Trng Duy Hiếu, sinh ngày 15/10/1998 ti TP Hồ Chí Minh (con c. Bình)

Hiện trú ti: Kjølberggt 17A, 0653 Oslo./.

Giới tính: Nam

 

Thuộc tính văn bản 1484/QĐ-CTN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1484/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/07/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Ngày công báo 14/07/2014
Số công báo Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 1484/QĐ-CTN 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1484/QĐ-CTN 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1484/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Trương Tấn Sang
Ngày ban hành 01/07/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Ngày công báo 14/07/2014
Số công báo Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 01/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/07/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực