Quyết định 1486/QĐ-TTg

Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1486/QĐ-TTg 2020 Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 88/TTr-LĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 04 tháng 10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Điều 2. Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm các mục đích sau đây:

1. Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (ngày 15 tháng 7) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014; đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng nhất là người lao động có tay nghề cao kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

3. Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hằng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ ngành đa phương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

2. Đài truyền hình Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam thông tấn xã Việt Nam các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền giới thiệu về kỹ năng lao động và các chương trình sự kiện của “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1486/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1486/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2020
Ngày hiệu lực01/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1486/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1486/QĐ-TTg 2020 Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1486/QĐ-TTg 2020 Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1486/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành01/10/2020
        Ngày hiệu lực01/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1486/QĐ-TTg 2020 Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1486/QĐ-TTg 2020 Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

            • 01/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực