Quyết định 1487/QĐ-CTN

Quyết định 1487/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1487/QĐ-CTN 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức


CHỦ TCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1487/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 217/TTr-CP ngày 20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 173 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Lê Anh Khoa sinh ngày 09.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại Schalkauer Str. 28, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

2. Hoàng Thị Như Mai, sinh ngày 24.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Brunnenstr. 4, 10119 Berlin

Giới tính: N

3. Mai Đức Trung, sinh ngày 19.11.1995 tại Nam Định

Hiện trú tại: Sandinostraße 23, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 04.5.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bamberger Str. 6, 10777 Berlin

Giới tính: N

5. Dương Rubi, sinh ngày 05.01.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 150, 10365 Berlin

Giới tính: N

6. Hoàng Quốc Huy, sinh ngày 27.12.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brunnenstr. 4, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

7. Đào Duy Tuấn, sinh ngày 06.3.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Otto-Suhr-Allee, 10585 Berlin

Giới tính: Nam

8. Lý Quang Thành Nico, sinh ngày 13.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Elisenstraße 24, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

9. Đào Thu Hương, sinh ngày 20.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Prenzlauer Allee 235, 10405 Berlin

Giới tính: N

10. Trần Thị Ngọc Uyên, sinh ngày 15.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 1, 18106 Rostock

Giới tính: N

11. Nguyễn Thị Nhật Linh, sinh ngày 13.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schuhstr. 19, 38820 Halberstadt

Giới tính: N

12. Phan Thị Trà My, sinh ngày 22.10.1990 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Ernst-Barlach-Ring 35, 06124 Halle (Saale)

Giới tính: N

13. Bùi Thanh Hải, sinh ngày 26.8.1978 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lange Str. 86, 10243 Berlin

Giới tính: N

14. Phan Thanh Lan, sinh ngày 29.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptkanal lks. 64, 26871 Papenburg

Giới tính: N

15. Lê Diệu Linh, sinh ngày 07.02.1989 tại Hong Kong

Hiện trú tại: Straubmühlweg 11e, 97078 Würzburg

Giới tính: N

16. Dương Thành Giang, sinh ngày 05.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Heegermühler Str. 44, 16225 Eberswalde

Giới tính: Nam

17. Dương Thị Thùy Linh, sinh ngày 06.12.1988 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Flämingstr. 119, 12689 Berlin

Giới tính: N

18. Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 25.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schwalbenweg 13, 12529 Schönefeld OT Schönefeld

Giới tính: Nam

19. Trần Ngọc Vy Vy, sinh ngày 15.6.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Weinböhlaer Str. 20, 01640 Coswig

Giới tính: Nữ

20. Lương Mạnh Đức, sinh ngày 05.8.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 89, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

21. Đặng Thành Luân, sinh ngày 03.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Norddeicher Straße 240, 26506 Norden OT Norden

Giới tính: Nam

22. Lê Thị Mai Hiên, sinh ngày 20.7.1972 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Dörpfeldstr. 41, 12489 Berlin

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Duy Khôi, sinh ngày 10.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Allee Str. 25, Kreis Dithmarchen, 25761 Büsum

Giới tính: Nam

24. Vũ Tùng Dương, sinh ngày 11.8.1997 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Ahornstraße 8, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Tú Linh, sinh ngày 22.6.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Weststraße 6, 09112 Chemnitz

Giới tính: Nữ

26. Đặng Thị Anh Hương, sinh ngày 07.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Elasser Str. 3, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

27. Đỗ Hoàng Đức, sinh ngày 28.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Crivitzer Str. 9, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

28. Đỗ Cao Đạt sinh ngày 06.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại Crivitzer Str. 9, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Thị Việt Phương, sinh ngày 04.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str. 23 bei Le Thi Huong, 13057 Berlin

Giới tính: N

30. Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 27.3.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mierendorffplatz 8, 10589 Berlin

Giới tính: Nam

31. Phan Huyền Mi, sinh ngày 05.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Klandorfer Str. 24, 12689 Berlin

Giới tính: N

32. Đồng Xuân Trung, sinh ngày 21.3.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bierberger Str. 7, 31249 Hohenhameln

Giới tính: Nam

33. Đồng Nguyễn Thùy My Rose, sinh ngày 18.8.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Bierberger Str. 7, 31249 Hohenhameln

Giới tính: N

34. Đồng Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10.4.1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bierberger Str. 7, 31249 Hohenhameln

Giới tính: N

35. Đồng Minh Tuấn, sinh ngày 06.10.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bierberger Str. 7, 31249 Hohenhameln

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Tuấn Long, sinh ngày 24.9.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Vulkanstr. 57, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

37. Chu Thị Hồng Ánh, sinh ngày 05.11.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vulkanstr. 57, 10367 Berlin

Giới tính: N

38. Nguyễn Nhật Mỹ sinh ngày 11.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại Bodo-Uhse-Str. 5, 12619 Berlin

Giới tính: N

39. Lê Thị Tú Anh, sinh ngày 16.6.1964 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Ceciliengärten 26, 12159 Berlin

Giới tính: N

40. Võ Như Ý, sinh ngày 15.6.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Ilphulweg 31, 31785 Hameln

Giới tính: N

41. Lục Văn Hảo, sinh ngày 07.12.1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Obere Hauptstraße 7, 09232 Hartmannsdorf

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 14.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Jungstr. 42, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Hoàng Lâm, sinh ngày 20.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Jungstr. 42, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

44. Hồ Mạnh Hùng, sinh ngày 07.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Große Str. 86, 26721 Emden

Giới tính: Nam

45. Hồ Hương Giang, sinh ngày 30.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Große Str. 86, 26721 Emden

Giới tính: N

46. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 07.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Junckerstraße 13, 16816 Neuruppin

Giới tính: N

47. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 09.5.1969 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Abtstraße 4, 21641 Buxtehude

Giới tính: N

48. Nguyễn Thúy Linh, sinh ngày 09.9.1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ferdinand-Hasenbalg-Straße 5, 18581 Putbus

Giới tính: N

49. Nguyễn Duy Hiệp, sinh ngày 16.5.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Luitpoldstraße 7, 10781 Berlin

Giới tính: Nam

50. Vũ Thị Hương Giang, sinh ngày 24.6.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Conrad-Blenkle-Str. 3, 10407 Berlin

Giới tính: N

51. Vũ Hà Quang, sinh, ngày 19.7.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Conrad-Blenkle-Str. 3, 10407 Berlin

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Frank Đức Anh, sinh ngày 08.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Willi-Budich-Straße 56, 03044 Cottbus

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 24.9.1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Rostocker Straße 10, 17213 Malchow

Giới tính: N

54. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 28.6.1976 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Gleimstr. 28, 10437 Berlin

Giới tính: N

55. Lại Bùi Anh Hoa, sinh ngày 20.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Werner-Seelenbinder-Straße 54, 147701 Brandenburg an der Havel

Giới tính: N

56. Hoàng Thị Bình, sinh ngày 27.10.1954 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Tannenheckerweg 11, 34127 Kassel

Giới tính: N

57. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 18.3.1995 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Barther Str. 7, 13051 Berlin

Giới tính: N

58. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 13.11.1992 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Barther Str. 7, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

59. Trần Văn Thành, sinh ngày 24.11.1954 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Goetherstr. 70, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Trọng Nghĩa Tony, sinh ngày 30.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Kleinschmidt-Str. 5, 19061 Schwerin

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 07.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Jessner Str. 56, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh ngày 25.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Jessner Str. 56, 10247 Berlin

Giới tính: N

63. Đặng Thị Thu Hạnh, sinh ngày 14.10.1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại Sültstr. 48, 10409 Berlin

Giới tính: N

64. Vũ Thị Thanh Thương, sinh ngày 13.10.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fritz-Löffler-Str. 12, 01069 Dresden

Giới tính: N

65. Phạm Thu Thảo, sinh ngày 15.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Pfännereck 5, 06126 Halle (Saale)

Giới tính: N

66. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 23.3.1988 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Greizer Str. 8, 12689 Berlin

Giới tính: N

67. Ngô Quỳnh My, sinh ngày 14.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Reicker Str. 78, 01237 Dresden

Giới tính: N

68. Nguyễn Lê Linh, sinh ngày 25.4.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schivelbeiner Str. 46, 10439 Berlin

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Hoàng Tân Tony, sinh ngày 14.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Marktstraße 20, 39387 Oschersleben (Bode)

Giới tính: Nam

70. Lê Đỗ Phương Linh, sinh ngày 20.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Haltenhoff Str. 18, 30167 Hannover

Giới tính: N

71. Vũ Vũ Thiên Anh, sinh ngày 10.7.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 150, 10365 Berlin

Giới tính: N

72. Hồ Thanh Minh, sinh ngày 01.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Tierpark 11, 10315 Berlin

Giới tính: N

73. Nguyễn Thành Luân, sinh ngày 20.7.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rudolf-Seiffert-Str. 16, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

74. Ngô Thị Thùy Linh sinh ngày 22.3.1996 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Röntgengag 14, 22846 Norderstedt

Giới tính: N

75. Vũ Tuyết Trang, sinh ngày 01.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Osterweihstraße 13, 08056 Zwickau

Giới tính: N

76. Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 30.6.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberg Str. 14, 10243 Berlin

Giới tính: N

77. Trần Kim Anh, sinh ngày 29.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Crimmitschauer Str. 9, 08056 Zwickau

Giới tính: N

78. Vương Gia Hân, sinh ngày 25.4.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmsruher Damm 105, 13439 Berlin

Giới tính: N

79. Lương Thùy Trang, sinh ngày 20.01.1997 Đức

Hiện trú tại: Bleicherstr. 11, 18273 Güstrow

Giới tính: N

80. Phạm Linh Jenny, sinh ngày 25.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gottfried-Kiesow-Platz 2, 02826 Görlitz

Giới tính: N

81. Đoàn Việt Cường, sinh ngày 22.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Dresdner Straße 10, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Nữ Mỹ Hạnh, sinh ngày 05.12.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ahrensburger Straße 119B, 22045 Hamburg

Giới tính: N

83. Trương Anh Đức, sinh ngày 16.9.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wiesenstraße 1, 15711 Königs Wusterhausen

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 12.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Salvador-Allende-Str. 31, 18147 Rostock OT Toitenwinkel

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Thanh Nghị, sinh ngày 29.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Salvador-Allende-Str. 31, 18147 Rostock OT Toitenwinkel

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 12.6.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Tierpark 66, 10319 Berlin

Giới tính: N

87. Ngô Thị Thu Hà, sinh ngày 24.01.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mittelstr. 55, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Giới tính: N

88. Tạ Hồng Ân, sinh ngày 29.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Liesen Str. 12A, 13355 Berlin

Giới tính: Nam

89. Hoàng Peter, sinh ngày 29.12.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 5, 25761 Büsum

Giới tính: Nam

90. Vũ Văn Hanh, sinh ngày 15.6.1957 tại Nam Định

Hiện trú tại: Österreicher Str. 30, 01279 Dresden

Giới tính: Nam

91. Trần Ngọc Oanh, sinh ngày 26.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Elsenstr. 26, 12435 Berlin

Giới tính: N

92. Nguyễn Đức Phong, sinh ngày 01.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Petersilien Str. 2A, 03044 Cottbus

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 03.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Petersilien Str. 2A, 03044 Cottbus

Giới tính: N

94. Đặng Đức Trung, sinh ngày 27.8.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Prenzlauer Allee 199, 10405 Berlin

Giới tính: Nam

95. Trần Huyền Anh, sinh ngày 02.7.1995 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Franz-Stenzer-Str. 11, 12679 Berlin

Giới tính: N

96. Trịnh Lưu Tiểu Uyên Toni, sinh ngày 29.6.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 6, 10249 Berlin

Giới tính: N

97. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 16.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Köpenicker Str. 275, 12683 Berlin

Giới tính: N

98. Ngô Thái Anh, sinh ngày 08.7.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wotan Str. 11, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

99. Phạm Thị Hương Thảo, sinh ngày 23.12.1990 Đức

Hiện trú tại: Nöldnerstr. 4, 10317 Berlin

Giới tính: N

100. Nguyễn Trần Quyền Linh, sinh ngày 27.7.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Borkheider Str. 29, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

101. Trần Thị Ngọc Tú, sinh ngày 19.11.1992 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 1, 18106 Rostock OT Evershagen

Giới tính: N

102. Hoàng Gia Huy, sinh ngày 07.10.1997 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kasernenstr. 22, 29525 Uelzen

Giới tính: Nam

103. Trần Thị Mai, sinh ngày 22.11.1962 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lissabonstr. 3, 37079 Göttingen

Giới tính: N

104. Trịnh Việt Thắng, sinh ngày 04.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Münchner Platz 6, 01187 Dresden

Giới tính: Nam

105. Đào Tommy Tuấn Kiệt, sinh ngày 05.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Kipsdorfer Str. 106, 01277 Dresden

Giới tính: Nam

106. Vũ Bá Sơn sinh, ngày 04.4.1965 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lerschpfad 16, 14059 Berlin

Giới tính: Nam

107. Trương Thị Hiền, sinh ngày 30.10.1992 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bredower Weg 6C, 14641 Nauen

Giới tính: N

108. Hoàng Trần Tú Anh, sinh ngày 19.10.1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Daumierstraße 26, 04157 Leipzig

Giới tính: N

109. Nguyễn Lê Đức Huy, sinh ngày 01.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Silberberger Str. 5, 12489 Berlin

Giới tính: Nam

110. Phan Thảo Nhi Jasmin, sinh ngày 16.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại Rosenhof 5, 09111 Chemnitz

Giới tính: N

111. Nguyễn Thanh Hiền, sinh ngày 02.4.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weitlingstr. 19, 10317 Berlin

Giới tính: N

112. Nguyễn Leon Hà Đức Minh, sinh ngày 24.12.2010 tại Đức

Hiện trú tại: Weitlingstr. 19, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

113. Đặng Thu Hồng sinh ngày 10.4.1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Karl-Kunger-Str. 47, 12435 Berlin

Giới tính: N

114. Nguyễn Quang Dũng, sinh ngày 28.8.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Kunger-Str. 47, 12435 Berlin

Giới tính: Nam

115. Phạm Thị Trúc Linh, sinh ngày 17.6.1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Louisenstr. 5, 27749 Delmenhorst

Giới tính: N

116. Nguyễn Đức Tùng, sinh ngày 01.10.1987 tại Đức

Hiện trú tại Reinholdstr. 28, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

117. Phạm Việt Phương, sinh ngày 23.6.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moorstr. 13a, 29690 Schwarmstedt

Giới tính: N

118. Nguyễn Minh Hải, sinh ngày 08.9.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hirschberger Weg 7, 38154 Königslutter am Elm

Giới tính: Nam

119. Trần Thăng Long, sinh ngày 11.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Chaussee 154A, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh ngày 24.3.1982 tại Long An

Hiện trú tại: Landsberger Allee 121, 10407 Berlin

Giới tính: N

121. Ngô Thị Hương Huệ, sinh ngày 25.7.1971 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Neue Straße 19, 14641 Nauen

Giới tính: N

122. Trần Cẩm Vân, sinh ngày 19.9.1998 tại Đức

Hiện trú tại Puschkinstr. 21, 06108 Halle (Saale)

Giới tính: N

123. Lê Thị Ngọc Linh, sinh ngày 25.09.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str. 28, 13057 Berlin

Giới tính: N

124. Lê Anh Tuấn, sinh ngày 24.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str. 28, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

125. Lê Thị Thu Phương, sinh ngày 22.8.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prinzenallee 7, 13357 Berlin

Giới tính: N

126. Trần Ngọc Thái sinh ngày 02.11.1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại Zwickauer Str. 5, 38444 Wolfsburg

Giới tính: Nam

127. Lê Phương Hà, sinh ngày 15.3.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Elfriede-Lohse-Wächt Weg 25, 22081 Hamburg

Giới tính: N

128. Lê Phương Linh, sinh ngày 09.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Erieseering 24, 10319 Berlin

Giới tính: N

129. Nguyễn Đức Công, sinh ngày 09.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: August-Bebel-Straße 1, 08412 Werdau

Giới tính: Nam

130. Đinh Mai Hằng, sinh ngày 04.10.1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Weißenseer Weg 2, 10367 Berlin

Giới tính: N

131. Vũ Hoàng Nam, sinh ngày 16.10.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reimerdeskamp 74, 31787 Hameln

Giới tính: Nam

132. Mạc Nguyên Hương, sinh ngày 15.3.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Helsinkier Str. 90, 18107 Rostock OT Lütten Klein

Giới tính: N

133. Dương Thị Hà Trang, sinh ngày 01.12.1983 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Walter-Felsenstein-Str. 11, 12687 Berlin

Giới tính: N

134. Vương Hoài Trang, sinh ngày 26.10.1989 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Fontane Str. 88, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: N

135. Đàm Thanh, sinh ngày 02.10.1976 tại Nam Định

Hiện trú tại: Weißeenseer Weg 14, 10367 Berlin

Giới tính: N

136. Vũ Đặng Đức Vinh, sinh ngày 04.7.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenfelder Ring 32, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

137. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 23.3.1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Danziger Straße 11a, 26506 Norden OT Norden

Giới tính: N

138. Nguyễn Thị Đoan Trang, sinh ngày 07.6.1946 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Klausener Weg 2, 30519 Hannover

Giới tính: N

139. Lê Phan Quốc Trung, sinh ngày 31.10.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 19, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

140. Bùi Mai Nga, sinh ngày 24.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 227, 10365 Berlin

Giới tính: N

141. Phạm Thị Nga, sinh ngày 26.8.1967 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Egon-Kähler-Straße 50, 28279 Bremen

Giới tính: N

142. Nguyễn Ngọc Thanh Hoài, sinh ngày 07.9.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Str. 7, 38122 Braunschweig

Giới tính: Nam

143. Huỳnh Bá Tú, sinh ngày 07.9.1991 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Keneser Str. 15, 18233 Neubukow

Giới tính: Nam

144. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 27.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kirchstraße 11, 01877 Bautzen

Giới tính: Nam

145. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 14.02.1977 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lange Straße 19, 03130 Spremberg

Giới tính: N

146. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 06.5.2000 tại Nga

Hiện trú tại: Heinz-Galinski-Str. 18, 13347 Berlin

Giới tính: Nam

147. Trịnh Xuân Đức, sinh ngày 16.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 17, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nam

148. Vũ Thị Hoài Hương, sinh ngày 17.02.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landwehrstraße 115, 28217 Bremen

Giới tính: N

149. Lê Đắc Phong, sinh ngày 29.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Havelberger Str. 6, 14712 Rathenow

Giới tính: Nam

150. Trương Văn Minh, sinh ngày 03.12.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Katzmannstraße 11, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

151. Ngọ Thị Thu Hiền, sinh ngày 06.5.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Goethestraße 63, 14712 Rathenow

Giới tính: N

152. Ngọ Việt Đức, sinh ngày 14.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Goethestraße 63, 14712 Rathenow

Giới tính: Nam

153. Lê Thị Kim Huyền, sinh ngày 18.02.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Sievekingsallee 213, 22111 Hamburg

Giới tính: N

154. Vương Hương Lan, sinh ngày 04.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 112, 13057 Berlin

Giới tính: N

155. Đào Thu Phương Anh, sinh ngày 28.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Umfassungsstraße 25, 39124 Magdebur

Giới tính: N

156. Bùi Đức Nam, sinh ngày 27.02.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Leonard-Nelson-Straße 14, 37073 Göttingen

Giới tính: Nam

157. Phạm Vũ Vân, sinh ngày 05.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Brückenstraße 20,09111Chemnitz

Giới tính: N

158. Cao Thảo Hân, sinh ngày 23.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Otto-Thörner-Straße 13, 09127 Chemnitz

Giới tính: N

159. Ngô Thu Hà, sinh ngày 25.10.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Heisenbergstraße 2, 08066 Zwickau

Giới tính: N

160. Nguyễn Trang Anh Dũng, sinh ngày 27.8.1988 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Karl-Rodbertus-Weg 2, 28329 Bremen

Giới tính: Nam

161. Nguyễn Hồng Hà, sinh ngày 04.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Weinbergstraße 5, 04924 Bad Liebenwerda

Giới tính: Nam

162. La Anh Đức, sinh ngày 20.12.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gartenstr. 29, 18246 Bützow

Giới tính: Nam

163. Bùi Văn Thượng, sinh ngày 12.11.1966 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Allensteiner Straße 3, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

164. La Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15.7.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gartenstr. 29, 18246 Bützow

Giới tính: N

165. Huỳnh Phú Cường, sinh ngày 16.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại Pestruper Straße 16, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

166. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 14.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Peters Straße 11, 30165 Hannover

Giới tính: Nam

167. Lã Ngọc Hải, sinh ngày 03.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: D-Am Seniorenzentrum 7, 27243 Harpstedt

Giới tính: Nam

168. Trần Thị Miền, sinh ngày 22.3.1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: An der Emsbrücke 26, 26789 Leer

Giới tính: N

169. Trần Thị Diệu Linh, sinh ngày 25.02.2005 tại Đức

Hiện trú tại: An der Emsbrücke 26, 26789 Leer

Giới tính: N

170. Nguyễn Hồng Hoài Lan, sinh ngày 09.5.1998 tại Đức

Hiện trú tại Mathildenstr. 1, 01069 Dresden

Giới tính: N

171. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 20.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mathildenstr. 1, 01069 Dresden

Giới tính: N

172. Hồ Mạnh Tùng, sinh ngày 19.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Str. 61a, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nam

173. Phạm Thị Đức Hạnh, sinh ngày 23.8.1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hammerland Str. 24, 20537 Hamburg.

Giới tính: N

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1487/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1487/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo15/07/2014
Số công báoTừ số 675 đến số 676
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1487/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1487/QĐ-CTN 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1487/QĐ-CTN 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1487/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo15/07/2014
        Số công báoTừ số 675 đến số 676
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1487/QĐ-CTN 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1487/QĐ-CTN 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức

             • 01/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/07/2014

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực