Quyết định 149/QĐ-UB

Quyết định 149/QĐ-UB năm 1987 về việc chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 149/QĐ-UB chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 149/QĐ-UB chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 149/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÂY DỰNG HUYỆN THÀNH PHỐ VÀ BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG HUYỆN DUYÊN HẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
Căn cứ vào chủ trưởng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước của thành phố;
Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Bãi bỏ quyết định số 236/QĐ-UB ngày 22-9-84 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thành lập Ban xây dựng huyện; bãi bỏ quyết định số 272/QĐ-UB ngày 28-10-1982 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải; chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện Thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải.

Giao trách nhiệm cho các Sở, Ngành thành phố giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo ngành đối với công tác xây dựng huyện và chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải phù hợp với các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, chế độ hiện hành của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 2.- Chuyển toàn bộ tài sản, phương tiện vật chất, quỹ vốn và cán bộ công nhân viên của Ban xây dựng huyện và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải về Phân Ban Nông thôn thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Lương và các khoản phụ cấp lương, bù giá của cán bộ, công nhân viên Ban xây dựng huyện và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải được Ngân sách thành phố tiếp tục chi trả cho đến hết tháng 6-1987

Điều 3.- Trưởng Ban xây dựng huyện thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải và Trưởng Phân Ban Nông thôn Thành ủy cùng các Sở Ban Ngành thành phố có liên quan trách nhiệm tổ chức giao nhận theo như điều 2 quyết định nầy.

Điều 4.- Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Trưởng Ban xây dựng huyện thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu149/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/1987
Ngày hiệu lực30/05/1987
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 149/QĐ-UB chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 149/QĐ-UB chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu149/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Triết
        Ngày ban hành30/05/1987
        Ngày hiệu lực30/05/1987
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 149/QĐ-UB chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 149/QĐ-UB chấm dứt hoạt động của Ban xây dựng huyện thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải