Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT

Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT năm 2016 phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin

Nội dung toàn văn Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016


ỦY BAN QUỐC GIA V ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/QĐ-ƯDCNTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA
VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điu tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an và các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin bao gm:

1. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên, Tổng Thư ký Ủy ban.

2. Ông Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

3. Ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

4. Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

6. Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

7. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

8. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên.

9. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

10. Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.

11. Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

13. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

15. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.

16. Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.

17. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, ƯDCNTT (3).XH

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/QĐ-ƯDCNTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu149/QĐ-ƯDCNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2016
Ngày hiệu lực04/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 149/QĐ-ƯDCNTT

Lược đồ Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu149/QĐ-ƯDCNTT
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành04/08/2016
        Ngày hiệu lực04/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016

            • 04/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực