Quyết định 149-TTg/TN

Quyết định 149-TTg/TN năm 1966 về việc thu thêm khoản thu phí (ngoài cước phí vận chuyển) đối với hàng hóa vận chuyển trong tình hình có chiến tranh hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 149-TTg/TN thu thêm khoản thu phí (ngoài cước phí vận chuyển) hàng hóa vận chuyển trong tình hình có chiến tranh đã được thay thế bởi Quyết định 207-HĐBT huỷ bỏ các văn bản pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/07/1991.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149-TTG/TN

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU THÊM KHOẢN PHỤ PHÍ (NGOÀI CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN) ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRONG TÌNH HÌNH CÓ CHIẾN TRANH HIỆN NAY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương thống nhất điều hòa vận tải,
Để tăng cường quản lý kinh kế tài chính, góp phần ổn định giá thành và phí lưu thông của các ngành sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành chế độ hạch toán kinh tế trong tình hình có chiến tranh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngành giao thông vận tải được thu thêm của chủ hàng một khoản phụ phí (tính ngoài giá cước vận chuyển theo thể lệ hiện hành) trong tình hình có chiến tranh hiện nay.

Điền 2. Mức phụ phí do liên Bộ Tài chính-Ủy ban vật giá Nhà nước-Giao thông vận tải quy định và phải bảo đảm cho ngành giao thông vận tải bù đắp đủ các chi phí hợp lý và tiết kiệm các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hoá do tình hình có chiến tranh gây ra như chi phí sơ tán hàng hóa, chuyển tải hàng hóa, đóng gói lại bao bì hàng hóa bị rách nát trong quá trình vận chuyển, chi phí cho bộ máy quản lý công tác thống nhất điều hòa vận tải.

Điều 3. Việc thu khoản phụ phí theo các quy định nói ở các điều 1 và 2 trên đây áp dụng đối với hàng hóa vận chuyển vào khu IV cũ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh) bắt đầu từ 15 tháng 08 năm 1966.

Việc mở rộng thu khoản phụ phí đối với hàng hóa vận chuyển đi nơi khác do liên bộ Tài chính-Ủy ban vật giá Nhà nước-Giao thông vận tải quy định.

Điều 4. Liên bộ Tài chính-Giao thông vận tải quy định cụ thể nội dung và phương thức quản lý khoản phụ thu phí này nhằm bảo đảm được các khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển nói ở điều 2 trên đây.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thuộc tính văn bản 149-TTg/TN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 149-TTg/TN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/08/1966
Ngày hiệu lực 20/08/1966
Ngày công báo 31/08/1966
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/07/1991
Cập nhật năm ngoái

Lược đồ văn bản

Quyết định 149-TTg/TN thu thêm khoản thu phí (ngoài cước phí vận chuyển) hàng hóa vận chuyển trong tình hình có chiến tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 149-TTg/TN thu thêm khoản thu phí (ngoài cước phí vận chuyển) hàng hóa vận chuyển trong tình hình có chiến tranh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 149-TTg/TN
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Hùng
Ngày ban hành 05/08/1966
Ngày hiệu lực 20/08/1966
Ngày công báo 31/08/1966
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/07/1991
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất