Quyết định 1490/QĐ-BTNMT

Quyết định 1490/QĐ-BTNMT năm 2010 ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1490/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1490/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KÝ THỪA UỶ QUYỀN BỘ TRƯỞNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Uỷ quyền ông Nguyễn Văn Thuấn, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản, gồm:

1. Cấp gia hạn, thu hồi giấy phép khảo sát các loại khoáng sản; giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản đặc biệt và độc hại)

2. Cho phép chuyển nhượng, thừa kế quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản đặc biệt và độc hại); cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lại từng phần diện tích hoạt động khoáng sản đối với các loại giấy phép do Cục trưởng Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng.

3. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đối với các loại khoáng sản.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Văn Thuấn, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án khảo sát khoáng sản, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản quy định tại Điều 1 và việc quyết định thành lập hội đồng quy định tại Điều 2 Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hàng tháng, quý và 6 tháng.

Điều 4. Giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và ông Nguyễn Văn Thuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1490/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1490/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2010
Ngày hiệu lực12/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1490/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1490/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1490/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1490/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành12/08/2010
        Ngày hiệu lực12/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1490/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1490/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản

            • 12/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực