Quyết định 1492/QĐ-TTg

Quyết định 1492/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Học viện âm nhạc Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1492/QĐ-TTg thành lập Học viện âm nhạc Huế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1492/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 10995/TTr-BGD&ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2007 về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Học viện Âm nhạc Huế trên cơ sở tổ chức lại các Khoa, Bộ môn ngành âm nhạc thuộc Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, Khoa Âm nhạc thuộc Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và một số đơn vị nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn hiện có trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ sở của Học viện: số 01, Lê Lợi, thành phố Huế.

Giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thành lập Học viện theo đề án đã được phê duyệt.

Điều 2. Học viện Âm nhạc Huế là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Âm nhạc Huế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Học viện Âm nhạc Huế hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Đại học Nghệ thuật Huế;
- Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1492/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1492/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo18/11/2007
Số công báoTừ số 780 đến số 781
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1492/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1492/QĐ-TTg thành lập Học viện âm nhạc Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1492/QĐ-TTg thành lập Học viện âm nhạc Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1492/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo18/11/2007
        Số công báoTừ số 780 đến số 781
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1492/QĐ-TTg thành lập Học viện âm nhạc Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1492/QĐ-TTg thành lập Học viện âm nhạc Huế

           • 08/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực