Quyết định 1493/QĐ-UB

Quyết định 1493/QĐ-UB năm 2001 cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh các hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa thành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 1493/QĐ-UB năm 2001 cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh hợp tác xã đã được thay thế bởi Quyết định 3502/2008/QĐ-UBND đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng và được áp dụng kể từ ngày 16/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1493/QĐ-UB năm 2001 cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh hợp tác xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1493/QĐ-UB

Thanh Hóa, ngày 18  tháng 06 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ TỈNH THANH HÓA THÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ điều 52 Luật tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 05/7/1994;

Căn cứ Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 17/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Liên minh các hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa (tờ trình số 43 TT/TCLM ngày 25/5/2001);

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh (công văn số: 409/TCCQ ngày 7 tháng 6 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh các hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa thành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa và được đổi con dấu theo tên mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thủ trưởng các ngành các cấp trong tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ
- Lưu VT

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Phạm Minh Đoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1493/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1493/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2001
Ngày hiệu lực18/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1493/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1493/QĐ-UB năm 2001 cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1493/QĐ-UB năm 2001 cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh hợp tác xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1493/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Minh Đoan
        Ngày ban hành18/06/2001
        Ngày hiệu lực18/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1493/QĐ-UB năm 2001 cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh hợp tác xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1493/QĐ-UB năm 2001 cho phép đổi tên Hội đồng Liên minh hợp tác xã