Quyết định 1495/QĐ-BKHCN

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN năm 2007 Đính chính Thông tư 12/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 51/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1495/QĐ-BKHCN đính chính Thông tư 12/2007/TT-BKHCN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn kiểm soát bức xạ


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1495/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 12/2007/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Ông Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày tại Mục II, Mục III Thông tư số 12/2007/TT-BKHCN ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ như sau:

Nội dung

Số thứ tự trong Thông tư số 12/2007/TT-BKHCN

Số thứ tự đính chính

II. Hướng dẫn xác định một số hành vi vi phạm hành chính về an toàn và kiểm soát bức xạ

 

 

 

3

1

 

4

2

 

5

3

 

5.1

3.1

 

5.2

3.2

 

5.3

3.3

 

5.4

3.4

 

6

4

 

7

5

 

7.1

5.1

 

7.2

5.2

 

8

6

 

9

7

 

9.1

7.1

 

9.2

7.2

 

10

8

 

11

9

III. Hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt

 

 

 

12

1

 

12.1

1.1

 

12.2

1.2

 

13

2

 

14

3

 

15

4

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Đình Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1495/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1495/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo03/08/2007
Số công báoTừ số 526 đến số 527
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1495/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1495/QĐ-BKHCN đính chính Thông tư 12/2007/TT-BKHCN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn kiểm soát bức xạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1495/QĐ-BKHCN đính chính Thông tư 12/2007/TT-BKHCN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn kiểm soát bức xạ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1495/QĐ-BKHCN
     Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
     Người kýLê Đình Tiến
     Ngày ban hành23/07/2007
     Ngày hiệu lực23/07/2007
     Ngày công báo03/08/2007
     Số công báoTừ số 526 đến số 527
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật19 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1495/QĐ-BKHCN đính chính Thông tư 12/2007/TT-BKHCN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn kiểm soát bức xạ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1495/QĐ-BKHCN đính chính Thông tư 12/2007/TT-BKHCN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn kiểm soát bức xạ

         • 23/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/08/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực