Quyết định 1497/QĐ-TTg

Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2001 bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1497/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÂN VẬN ĐỘNG TRUNG TÂM THUỘC KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại các công văn số 1426/UBTDTT-KH ngày 01 tháng 11 năm 2001 và số 1584/UBTDTT-KH ngày 20 tháng 11 năm 2001, tiếp theo Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia như sau:

Điều phối, kiểm tra các tổ chức, đơn vị thực hiện các dự án có liên quan đến Khu liên hợp thể thao quốc gia để bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đã đề ra.

Điều 2. Bổ sung các Uỷ viên của Ban Chỉ đạo gồm đại diện cấp Vụ hoặc tương đương của các Bộ, ngành sau:

- Bộ Giao thông vận tải.

- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:           

- Như Điều 4,
- Thường trực Ban Bí thư,
- TTg, các Phó Thủ tướngCP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- HĐND, UBND các tỉnh, T/p trực thuộc TW,
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam,
- Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam,
- VPTW và các Ban của Đảng,
- VP Quốc hội,
- VP Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát ND tối cao,
- Tòa án ND tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN , các vụ, cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: VX (5b), VT.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1497/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1497/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2001
Ngày hiệu lực23/11/2001
Ngày công báo31/12/2001
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1497/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1497/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành23/11/2001
        Ngày hiệu lực23/11/2001
        Ngày công báo31/12/2001
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia

             • 23/11/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2001

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/11/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực