Quyết định 15/1998/QĐ-BCN

Quyết định 15/1998/QĐ-BCN về việc tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu thành Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 15/1998/QĐ-BCN tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu Văn phòng Bộ đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/1998/QĐ-BCN tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu Văn phòng Bộ


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH PHÒNG LƯU TRỮ VÀ TƯ LIỆU THÀNH PHÒNG LƯU TRỮ VÀ PHÒNG TƯ LIỆU TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Văn phòng Bộ tại Quyết định số 401/QĐ-TCCB và 402/QĐ-TCCB ngày 20/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ (công văn số 20/VP ngày 13 tháng 02 năm 1998) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu thành Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu trực thuộc Văn phòng Bộ.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu do Chánh Văn phòng Bộ quy định.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của 2 phòng tại Điều 1 gồm có:

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về toàn bộ hoạt động của Phòng. Giúp việc Trưởng phòng có Phó trưởng phòng và một số cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 4: Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Trưởng phòng Lưu trữ và Trưởng phòng Tư liệu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 4,
Lưu VP, TCCB.       

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/1998/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/1998/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/1998
Ngày hiệu lực28/02/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/1998/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 15/1998/QĐ-BCN tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu Văn phòng Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/1998/QĐ-BCN tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu Văn phòng Bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/1998/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành28/02/1998
        Ngày hiệu lực28/02/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/1998/QĐ-BCN tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu Văn phòng Bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/1998/QĐ-BCN tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu Văn phòng Bộ