Quyết định 15/2000/QĐ-BVHTT

Quyết định 15/2000/QĐ-BVHTT bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2000/QĐ-BVHTT bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2000/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY TẠO MẪU IN VÀ QUẢNG CÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8 - 11 - 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 298/QĐ ngày 25 - 3 - 1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc thành lập Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo,
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Xuất bản và Giám đốc Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo được kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư in, tạo mẫu và quảng cáo.

Điều 2. Giám đốc Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo phải làm các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Xuất bản và Giám đốc Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG 
Lưu Trần Tiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2000/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2000/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2000
Ngày hiệu lực16/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2000/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 15/2000/QĐ-BVHTT bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2000/QĐ-BVHTT bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2000/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýLưu Trần Tiêu
        Ngày ban hành16/08/2000
        Ngày hiệu lực16/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 15/2000/QĐ-BVHTT bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2000/QĐ-BVHTT bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Tạo mẫu in và quảng cáo

              • 16/08/2000

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/08/2000

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực