Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT

Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2003/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Căn cứ luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 quy định chi tiết một số điều của luật di sản văn hoá.
Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hoá Thông tin.
Sau khi xem xét hồ sơ di tích và đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Thanh hoá, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai.

Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xếp hạng 17 di tích, xếp hạng bổ sung 03 di tích, đổi tên và địa danh 02 di tích sau :

TỈNH HÀ TÂY (04)

1 Di tích lịch sử : Địa điểm lưu niệm Bác Hồ - xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.

2. Di tích lịch sử: Đền và Bến Chương Dương- xã Chương Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

3. Di tích kiến (rúc nghệ thuật: Đình Là- xã Tân Minh, huyện Thường rrín, tỉnh Hà Tây.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Lăng đá Quận Vân- xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, tỉnh Gà Tây.

TỈNH BẮC NINH (02)

5. Di tích lịch sử-nghệ thuật : Đình Tĩnh Xá - xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

6. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Ngọc Quan - xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

TỈNH HẢI DƯƠNG (02)

7. Di tích lịch sử: Đền Quốc Phụ- xã Chí Minh, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

8. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa, đình Đan Tràng - xã Đứa Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

tỉnh hoà bình (05)

9. Danh lam thắng cảnh: Động Thiên Long - xã Lạc Dương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

10. Danh lam thắng cảnh: Động Trung Sơn - xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

11. Danh lam thắng cảnh: Động Hoa Tiên - xã Ngòi hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

12. Di tích khảo cổ : Hang Bưng- xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

13. Di tích khảo cổ : Mái đá làng Vành - xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đổi tên di tích khảo cổ : Hang Đồng Thớt- Thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Thay thế quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTT ngày 28-12-2001 của Bộ Văn hóa Thông tin).

Bổ sung địa danh danh lam thắng cảnh : Hang Luồn- Thị trấn Chi Nê, xã Đồng Tâm, xã Yên Bồng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (Thay thế quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTT ngày 28-12-2001 của Bộ Văn hóa Thông tin).

TỈNH THANH HOÁ (01)

14. Di tích lịch sử: Từ đường Lê Trần - xã Phú Khê, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

TỈNH VĨNH PHÚC (02)

15. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Tuân Lộ - xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

16. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đạm Xuyên - xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

TỈNH LÀO CAO (01)

17. Thắng cảnh : Động Hàm Rồng - xã Tung Chung Phố, huyện Mường Chương, tỉnh Lào Cai.

Xếp hạng bổ xung 03 di tích tỉnh Phú Thọ

+ Di tích lịch sử: Chiến khu 10 (Khu vực đền Chu Hưng – xã ấm Hạ, huyện hạ Hoà tỉnh phú Thọ) bổ xung vào Quyết định số 3777 VH/QĐ ngày 13/12/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin.

+ Di lích lịch sử : Chiến Khu 10 ( Khu vực nhà ông Nguyễn Văn Quỹ, khu vực nhà bà Nguyễn Thị Gái, Khu gò Đồng Cống- xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) bổ xung vào Quyết định số 3777 VH/QĐ ngày 23/12/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin.

Di tích lịch sử : Chiến Khu 10 ( Khu vực nhà ông Lương Xuân Bách, Khu gò Đồn- xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Bổ sung vào Quyết định số 3777 VH/QĐ ngày 23/12/2001 của Bộ Văn hoá Thông tin.

Điều 2 : Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin .

Điều 3 : Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4 : Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hoá-thông tin các tỉnh Hà Tây, Hải Dương, Hòa Bình, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Công báo
-VP Bộ
- Cục BTBT(2b)
- Lưu VT

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
 Vy Trọng Toán

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2003/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2003/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2003
Ngày hiệu lực29/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2003/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2003/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýVy Trọng Toán
        Ngày ban hành14/04/2003
        Ngày hiệu lực29/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2003/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh

            • 14/04/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực