Quyết định 15/2004/QĐ-UBND

Quyết định 15/2004/QĐ-UBND về bàn giao Đài và Trạm Truyền thanh - Truyền hình do tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định 15/2004/QĐ-UBND bàn giao Đài Trạm Truyền thanh Truyền hình Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2004/QĐ-UBND bàn giao Đài Trạm Truyền thanh Truyền hình Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÀN GIAO ĐÀI VÀ TRẠM TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, Kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị hiện có và con người của các Đài, Trạm Truyền thanh - Truyền hình đóng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hiện đang trực thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, sang cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu quản lý.

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tam Đường.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phong Thổ.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sìn Hồ.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Tè.

5. Trạm Truyền thanh - Truyền hình xã Nậm Hàng

Điều 2. Giao cho Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, phối hợp cùng Giám đốc các Sở.Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có và con người của các Đài, Trạm Truyền thanh - Truyền hình có tên tại Điều 1, bàn giao cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu quản lý xong trước ngày 01/5/2004.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND LÂM THỜI
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2004/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2004
Ngày hiệu lực14/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2004/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2004/QĐ-UBND bàn giao Đài Trạm Truyền thanh Truyền hình Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2004/QĐ-UBND bàn giao Đài Trạm Truyền thanh Truyền hình Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2004/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýQuàng Văn Binh
        Ngày ban hành14/04/2004
        Ngày hiệu lực14/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2004/QĐ-UBND bàn giao Đài Trạm Truyền thanh Truyền hình Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2004/QĐ-UBND bàn giao Đài Trạm Truyền thanh Truyền hình Điện Biên