Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT

Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số: 15/2006/QĐ-BTNMT
Hà Nội,ngày 08 tháng 9 năm 2006
 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số
91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-
Văn phòng Trung ương Đảng;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Chính phủ;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-Toà án nhân dân tối cao;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
-HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
-Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-Công báo, Website của Chính phủ;
-Lưu vt, cục bvmt, pc, htqt.

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNGMÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTNMTngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số TT

Mã HS

Tên hàng

Ghi chú

1

8418

10 21 22 29

 

 

Tủ lạnh gia dụng

- Chỉ cấm nhập khẩu loại dùng môi chất lạnh CFC 12 (R12);

- Để biết thiết bị dùng loại môi chất lạnh nào thì xem cataloge của thiết bị, mục môi chất lạnh (Refrigerant);

- Môi chất lạnh CFC 12 (R12) có tên hóa học là Dichlorodifluoromethane, công thức hóa học là CF2Cl2.

 

2

8418

30 40

 

 

Tủ trữ đông

3

8418

50

 

 

Quầy bảo quản lạnh

4

8418

61

69

 

 

Máy làm mát nước

 

 

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2006/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2006/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2006
Ngày hiệu lực07/10/2006
Ngày công báo22/09/2006
Số công báoTừ số 41 đến số 42
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2006/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2006/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành08/09/2006
        Ngày hiệu lực07/10/2006
        Ngày công báo22/09/2006
        Số công báoTừ số 41 đến số 42
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

            • 08/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực