Quyết định 15/2007/QĐ-BYT

Quyết định 15/2007/QĐ-BYT ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-BYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động Môi trường tỉnh thành phố trung ương


BỘ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 15/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM BẢO VỆ SỨC KHOẺ LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2689/2004/QĐ-BYT ngày 10/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Sức khoẻ lao động và Môi trường trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2007
Ngày hiệu lực02/03/2007
Ngày công báo15/02/2007
Số công báoTừ số 91 đến số 92
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-BYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động Môi trường tỉnh thành phố trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 15/2007/QĐ-BYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động Môi trường tỉnh thành phố trung ương
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu15/2007/QĐ-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýTrần Thị Trung Chiến
      Ngày ban hành30/01/2007
      Ngày hiệu lực02/03/2007
      Ngày công báo15/02/2007
      Số công báoTừ số 91 đến số 92
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-BYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động Môi trường tỉnh thành phố trung ương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-BYT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động Môi trường tỉnh thành phố trung ương