Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 72/2000/QĐ-UB quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý Hợp tác xã Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý Hợp tác xã Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2000/QĐ-UB NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2000 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 277/STP-VBTT ngày 09 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 72/2000/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Hợp tác xã về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày và được đăng trên Báo Cần Thơ chậm nhất là 5 (năm) ngày kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2007
Ngày hiệu lực28/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý Hợp tác xã Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý Hợp tác xã Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành18/04/2007
       Ngày hiệu lực28/04/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý Hợp tác xã Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý Hợp tác xã Cần Thơ