Quyết định 15/2010/QĐ-TTg

Quyết định 15/2010/QĐ-TTg về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2010/QĐ-TTg phụ cấp dạy lớp ghép giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHỤ CẤP DẠY LỚP GHÉP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Điều 3. Điều kiện, mức phụ cấp và cách tính phụ cấp

1. Điều kiện được hưởng phụ cấp:

Giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

2. Mức phụ cấp được hưởng:

a) Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy;

b) Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

3. Cách tính phụ cấp:

a) Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên;

b) Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lượng theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

4. Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 4. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện phụ cấp dạy lớp ghép được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2010.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép theo quy định tại Quyết định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2010
Ngày hiệu lực20/04/2010
Ngày công báo16/03/2010
Số công báoTừ số 121 đến số 122
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 15/2010/QĐ-TTg phụ cấp dạy lớp ghép giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2010/QĐ-TTg phụ cấp dạy lớp ghép giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2010/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành03/03/2010
        Ngày hiệu lực20/04/2010
        Ngày công báo16/03/2010
        Số công báoTừ số 121 đến số 122
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2010/QĐ-TTg phụ cấp dạy lớp ghép giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2010/QĐ-TTg phụ cấp dạy lớp ghép giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

            • 03/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực