Quyết định 15/2010/QĐ-UBND

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng đã được thay thế bởi Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù và được áp dụng kể từ ngày 04/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2010/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Thông tư liên tịch 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 25/11/2004 của Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh quy định về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Quảng Ngãi
Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 59/HĐND-TT ngày 11/5/2010;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 484/STC-HCSN ngày 26/3/2010 về việc điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức chi về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao quy định tại Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng

a) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viện, huấn luyện viên trong thời gian tập trung luyện tập:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

STT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn và tiền thuốc theo Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Điều chỉnh tại Quyết định này

1

Đội tuyển tỉnh, ngành

45.000

60.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

35.000

45.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

25.000

35.000

b) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

STT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn và tiền thuốc theo Quyết định 376/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Điều chỉnh tại Quyết định này

1

Đội tuyển tỉnh, ngành

60.000

90.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

45.000

70.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

45.000

70.000

2. Nguồn kinh phí

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao trong dự toán hàng năm để chi trả chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên cấp theo đội tuyển.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 376/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tư Pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2010
Ngày hiệu lực08/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành28/06/2010
        Ngày hiệu lực08/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng