Quyết định 15/2010/QĐ-UBND

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí trường bán công


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2010/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG BÁN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 17 “V/v điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương”;

Theo đề nghị của Liên ngành: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

- Mức thu:

Đơn vị : đồng/tháng/học sinh

Cấp học

Tại các huyện, thị xã

Tại thành phố Hải Dương

Khu vực miền núi

Khu vực đồng bằng

Nhà trẻ

104.000

106.000

140.000

Mẫu giáo

86.000

88.000

110.000

THPT

169.000

170.000

179.000

- Thời gian thực hiện từ năm học 2010 – 2011.

Điều 2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2010
Ngày hiệu lực30/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí trường bán công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí trường bán công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành20/07/2010
        Ngày hiệu lực30/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí trường bán công

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí trường bán công

            • 20/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực