Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đầu tư xã xây dựng nông thôn 2011 2015 Hà Nam 04/2012/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/3/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 801/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 (QĐ04), với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh “Mức hỗ trợ” tại Điểm b, Khoản 2, Mục 1, Điều 1 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012: Hỗ trợ 50 triệu đồng/km để cứng hóa mặt đường trục chính nội đồng thay cho mức hỗ trợ QĐ 04: 200 tấn xi măng và 100 triệu đồng/km, cụ thể điều chỉnh như sau:

Điểm b, Mục 2, Khoản I, Điều 1 (QĐ04)

Điều chỉnh

TT

Lĩnh vực hỗ trợ

Mức hỗ trợ

Ghi chú

Lĩnh vực hỗ trợ

Mức hỗ tr

Ghi chú

I

HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG

 

 

HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG

 

 

2

Đường giao thông

 

 

Đường giao thông

 

 

b

Đường trục chính nội đồng - Xây dựng mới

Hỗ trợ 200 tấn xi măng + 100 triệu đồng/km (phần kinh phí này mua đá, cát làm đường)

Tiêu chun đường cấp A

Đường trục chính nội đồng - Xây dựng mới

Hỗ trợ 50 triệu đồng/km để cứng hóa mặt đường trục chính nội đồng

Cứng hóa mặt đường: Chiều dày 20cm, có kết cấu như sau: 17 cm bằng đá lẫn đất, đá thải; 03 cm đá mạt rải mặt; đầm chặt hoặc lu lèn bằng lu loại nhỏ; áp dụng đối với các tuyến đường đảm bảo quy mô Bnền³ 4m và đã được nghiệm thu; thời gian thực hiện từ tháng 7/2015 đến ngày 01/7/2017.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- VPUB: THCB, NN;
- Lưu VT.
C-NN/2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K
T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực02/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đầu tư xã xây dựng nông thôn 2011 2015 Hà Nam 04/2012/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đầu tư xã xây dựng nông thôn 2011 2015 Hà Nam 04/2012/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýTrương Minh Hiến
       Ngày ban hành23/07/2015
       Ngày hiệu lực02/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đầu tư xã xây dựng nông thôn 2011 2015 Hà Nam 04/2012/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đầu tư xã xây dựng nông thôn 2011 2015 Hà Nam 04/2012/QĐ-UBND

           • 23/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực