Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND phân cấp chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2016/QĐ-UBND phân cấp chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế đầu tư xây dựng huyện Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-SXD ngày 08/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình từ cấp III trở xuống do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

Điều 2. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 58, Luật Xây dựng năm 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền chủ trì thẩm định được phân cấp tại Quyết định này nhưng đã được Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tiếp tục thực hiện công tác thẩm định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND phân cấp chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế đầu tư xây dựng huyện Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2016/QĐ-UBND phân cấp chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế đầu tư xây dựng huyện Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýLý Vinh Quang
        Ngày ban hành18/03/2016
        Ngày hiệu lực28/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2016/QĐ-UBND phân cấp chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế đầu tư xây dựng huyện Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2016/QĐ-UBND phân cấp chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế đầu tư xây dựng huyện Lạng Sơn

            • 18/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực